รายการคลินิกในฝ่าย กุมารเวชศาสตร์
 
กล้ามเนื้อ | การเจริญเติบโตและพัฒนาการ | ดูแลเด็กต่อเนื่อง | ติดเชื้อ (เด็ก) | 
 
ทางเดินหายใจ (เด็ก) | ทางเดินอาหาร (เด็ก) | ทุพโภชนาการ | ปัญหาการเรียนและพฤติกรรม | 
 
ผิวหนัง (เด็ก) | ฝึกเด็ก Autistic  | พันธุศาสตร์ | ภูมิแพ้เด็ก | 
 
ระบบต่อมไร้ท่อเด็ก | ระบบประสาทเด็ก | วัยรุ่น | ศูนย์การเจริญเติบโตและติดตามการเจริญเติบโต(ในเด็ก) | 
 
หัวใจ (เด็ก) | อายุรกรรมทั่วไป (เด็ก) | เด็ก | เด็กกลุ่มภาวะเสี่ยงในทารกแรกเกิด | 
 
เด็กดี | เบาหวาน (เด็ก) | เลือด (เด็ก) | ไต (เด็ก) | 
แสดงรายชื่อแพทย์ทั้งหมดในฝ่ายนี้
 
 
คลินิก กล้ามเนื้อ   

รายละเอียด
 
สถานที่ ตึก ภปร. ชั้น 9
วันและเวลาให้บริการ จันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์
 
ตารางออกตรวจ  
      
 ชื่อ - นามสกุลแพทย์ วันออกตรวจ เวลาออกตรวจ 
 รศ.นพ. สังคม จงพิพัฒน์วนิชย์ จันทร์ 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
ส่งต่อแบบไม่ระบุแพทย์