รายการคลินิกในฝ่าย ศัลยศาสตร์
 
UDM (Uroflow) | ทวารเทียม | ทางเดินปัสสาวะเด็ก | ปลูกถ่ายตับ | 
 
พ่อมีบุตรยากและความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชาย | ศัลยกรรมกุมาร | ศัลยกรรมตกแต่ง | ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า | 
 
ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ | ศัลยกรรมทั่วไปสาย G1 | ศัลยกรรมทั่วไปสาย G2 | ศัลยกรรมทั่วไปสาย G3 | 
 
ศัลยกรรมทั่วไปสาย G4 | ศัลยกรรมประสาท | ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ | ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเด็ก | 
 
ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก | ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก G2 | ศัลยกรรมโรคอ้วน | ศัลยกรรมใบหน้า | 
 
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด | ศัลยศาสตร์เต้านม | สลายนิ่ว | ส่องกล้อง Cystoscope | 
 
อัลตราซาวด์ทวารหนัก | เซลล์วินิจฉัย | แก้ไขความพิการบนใบหน้า | 
แสดงรายชื่อแพทย์ทั้งหมดในฝ่ายนี้
 
 
คลินิก ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า   

รายละเอียด
 
สถานที่ ตึก ภปร. ชั้น 10
วันและเวลาให้บริการ จันทร์,พุธ เวลา 9.30 - 12.00 น. , อังคาร,พฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์
 
ตารางออกตรวจ  
      
 ชื่อ - นามสกุลแพทย์ วันออกตรวจ เวลาออกตรวจ 
ส่งต่อแบบไม่ระบุแพทย์